CALENDARI:


Nombre d’hores presencials per als assistents: 20 hores.
Nombre d’hores de certificació pels assistents: 30 hores (20h presencials i 10 de treball intern).SESSIÓ 1: 18 DE GENER: presentació, ús didàctic dels blocs.Google Sites.
SESSIÓ 2: 1 DE FEBRER: diferents tipologies de textos
 1. Avantatges de l'ús de les TIC en les activitats de lectura i escriptura de textos.
 2. Distinció entre activitats obertes i tancades.(word/jclic)
 3. Definició del tipus de textos i proposta d'activitats.(enumeratius, informatius, literaris, i expositius).
 4. Activitats que podem trobar a la xarxa per treballar les diferents tipologies de textos.
 5. Producció d'activitats dels tipus de textos proposats utilitzant diferents programaris.
SESSIÓ 3:8 DE FEBRER: diferents tipologies de textos
SESSIÓ 4: 22 DE FEBRER: ús didàctic d’Internet.
 • Trobar a Internet informació per crear activitats a l'aula.
 • Aprendre a fer un recull d'adreces d'interès.
 • Donar idees per treballar amb Internet a l'aula.
 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.
 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils al professorat.
 • Comentar diferents models de treball amb Internet.
SESSIÓ 5: 1 DE MARÇ : Recursos llengua primària i infantil.


SESSIÓ 6: 15 DE MARÇ: PDI
SESSIÓ 7: 29 DE MARÇ: PDI
SESSIÓ 8: 5 D'ABRIL: PDI
SESSIÓ 8: 12 D'ABRIL:

SESSIÓ 9:26 D'ABRIL:
Sessió 10 Exposició per grups, tancament i avaluació.OBJECTIUS


 • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües catalana i castellana
 • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
 • Promoure l'ús a l'aula de recursos TIC

 • Saber què són els blocs.
 • Utilitzar els blocs a l'Educació Infantil.
 • Utilitzar els blocs com a espai on penjar i compartir experiències d'aula.
 • Treballar amb els blocs com a eina de contacte i espai compartit entre l'escola i les famílies.
 • Conèixer diferents experiències que utilitzen els blocs com a recurs didàctic.

 • Utilitzar la pissarra digital.
 • Trobar a Internet informació per crear activitats a l'aula.
 • Donar idees per treballar amb Internet a l'aula.
 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.
 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils al professorat.
 • Comentar diferents models de treball amb Internet.CONTINGUTS
 • Jocs de llengua
 • Contes i poemes
 • Paraules, recursos en línia per escoltar i parlar
 • Els blocs i la blogosfera.
 • Diferents tipus de blocs.
 • Els blocs a l'Educació Infantil.
 • Experiències didàctiques amb blocs.
 • Els blocs com a eina per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge.
 • Els recursos audiovisuals dins dels blocs.
 • Els blocs com a eina de contacte entre l’escola i les famílies.

 • La pissarra digital interactiva (PDI): definició i tipus.
 • Accés al programari i als tutorials.
 • Consideracions psicopedagògiques al voltant de l'ús d'una PDI a l'aula digital.
 • Algunes estratègies per a l'ús de la PDI a l'aula.
 • WEBQUEST, CACERES.METODOLOGIA

 • Assistència a les sessions de formació. (20 hores).
 • Presentació en un espai web propi i explicació al grup de formació d'un projecte a escollir entre: activitat pdi, bloc, webquest,... d'una activitat realitzada a l'aula. 10 hores no presencials).
 • Seguiment de l’activitat formativa en l’espai web del curs. http://tacbacderoda.wikispaces.com/
 • Valoració de l'activitat formativa.