CALENDARI:

Nombre d’hores presencials per als assistents: 20 hores.
Nombre d’hores de certificació pels assistents: 30 hores (20h presencials i 10 de treball intern).
19/01/10
26/01/10
02/02/10
09/02/10
16/02/10
02/03/10
09/03/10
16/03/10
23/03/10
06/04/10
Inici i presentació del curs. Planificació sessions.
Recursos Cicle Inicial i Parvulari. Alfabetització tecnològica. (Primer nivell).
WIKI. Part teòrica. Creació wiki.
WIKI. Pràctica
Utilitats wiki. Grups i projectes.
Recusos per la wiki. SO
Recursos per la wiki. IMATGES.
Webquest.
Dubtes col.lectius.
Presentació Projecte.


GRUPS CONFIRMATS

GRUP 1: Ma Dolores Pérez Vaz (Mariló) i Teresa Garcia som especialistes d`anglès. Incorporarem al bloc material en anglès dins de cada cicle.
GRUP 2: Dolors Guillamon- Eva Vela mestra de 4t , ja que som del mateix cicle i li faig classe als seus alumnes.
GRUP 3: Oriol Alonso. Marta Poch. Cicle mitjà.
GRUP 4: Rosa Martín. Cicle Inicial.
GRUP 5: Esperanza Velasco- Montserrat Vilà. 3r
GRUP 6: Montserrat París Batet- Montse López- Cicle Superior

ESTRATÈGIES I RECURSOS TAC A L'AULA. ESCOLA BAC DE RODA.

CURS 2009/2010

FORMADORA: Núria Paret nparet@xtec.cat


OBJECTIUS DEL CURS:
· Desenvolupar estratègies d’implementació de les TAC a es practiques pedagògiques quotidianes a les aules.
· Dinamització de l’ús transversal de les TAC al Centre.
· Optimitzar l’ús dels recursos tecnològics de que disposa el Centre per millorar l’organització de la tasca del professorat i ajudar a idear un projecte d’implementació de les TAC al Centre.
· Utilitzar estratègies per desenvolupar competències digitals i comunicatives, lingüística i audiovisual de l’alumnat.
· Promoure l’ús de les TAC a l’aula.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
· Animar al professorat a complementar el seu domini en la competència digital.
· Proporcionar al professorat recursos informàtics per a la tasca docent.
· Conèixer coma a eina didàctica els serveis de la xarxa Internet.
· Reforçar l’opció del programari lliure i els estàndards oberts.
· Utilitzar els blocs coma a espai on penjar i compartir experiències d’aula, treballs fets pels alumnes, …
· Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
CONTINGUTS:
· Web: www.xtec.cat (Materials i eines de formació, Escola Oberta, Mapa de la web).
· Web: www.edu365.cat i altres recursos web.
· Bústia correu.
· Linkat/Windows
· Microsoft Office/Open office
· Canó de projecció.
· Bloc/Wiki
· Màquina fotos
· Eines 2.0.
ACTIVITATS PROPOSADES:
· Assistència presencial a les sessions de formació.
· Participació en les activitats proposades a l’aula per la formadora: enviar e-mail, i arxius adjuntats.
· Seguiment de les propostes de la formadora en l’espai web habilitat: http://tacparcciutadella.wikispaces.com/
· Elaboració i justificació d’un projecte en grup sobre aplicació TAC a l’aula.
· Valoració del projecte i exposició del grup.
· Valoració de l’activitat formativa.

PER QUÈ UTILITZAR ORDINADORS A LES ESCOLES?
Podríem fer una llarga llista de raons, per explicar la necessitat d’utilitzar diferents tipus de TIC (ordinadors personals, Internet, Projectors multimèdia, pissarres digitals…..), en trobaríem cadascú de nostres moltes i variades.
Alguna de les idees o arguments podrien ser:

 • Perquè l’escola, com institució social i educativa, no pot donar l’esquena a la cultura tecnològica de la seva època.
 • Perquè els nostres nens i nenes, els nostres adolescents i joves són usuaris habituals de les diverses tecnologies digitals (videojocs, Internet, televisió digital, mòbils, màquines de fotos, …)
 • Perquè cal alfabetitzar l’escola i desenvolupar les diferents competències i habilitats d’ús de les TIC per poder preparar als alumnes davant els nous reptes de la societat.
 • Perquè les TIC poden ajudar a innovar i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge que desenvolupem a les aules i als centres educatius.
 • Les tecnologies ens permeten realitzar diversos usos pedagògics i utilitzar-les per a diverses finalitats. Per això es poden utilitzar en diverses situacions d’aprenentatge, tant pels docents com pels alumnes.

CONCLUSIÓ:
ELS POTENCIALS USOS PEDAGÒGICS DE LES TIC, SERIEN:
Utilitats TIC pels Mestres:
 • Per realitzar les programacions, fitxes individuals, proves d’avaluació, o seguiment individualitzat per a cada alumne.
 • Per a elaborar i publicar a Internet materials didàctics pels seus alumnes: preparant pàgines web accessibles als alumnes per consultar...
 • Per donar suport a les explicacions de l’aula amb les pissarres digitals.
 • Per poder comunicar-se amb la família i alumnes mitjançant el correu.
 • Per desenvolupar blocs d’experiències docents.
 • Per crear grups de treball col·laboratiu entre diferents mestres.
Utilitats Tic pels alumnes:
*Per aprendre a busca, seleccionar i analitzar informació amb un propòsit clar.
*Per adquirir les competències i habilitats en l’ús de les diferents eines i recursos tecnològics.
*Per realitzar diferents tasques d’aprenentatge com ara:
- redactar texts escrits
- elaborar presentacions multimèdia
- resoldre exercicis y jocs on line
- desenvolupar projectes de treball en WWW
*Comunicar-se i treballar col.laborativament a distància utilitzant recursos d’Internet: foros, wikis, transferències de fitxers, correus, messenger.
*Expressar-se i difondre les seves idees i treballs utilitzant diferents formes i recursos tecnològics. (elaborar muntatges audiovisuals, multimèdia, pàgines web).